(Täienev kogu Avinurme mudesõnu.)

Alljärgnevalt on esiti toodud Marta Sakson 1923. a välitööde ülevaates esitatud Avinurme murdesõnad.

Sõnad, mille tähendus ehk kasutusviis erineb kirjakeelest:

 • järsku otsekohe; ühtelugu, vahetpidamata:
  • tie lähäb järsku edasi, õlen järsku oma töö kallal;
 • katsuma – vaatama (esineb ainult vanadel)
 • kõrrast – vahetevahel, mõnikord
 • lõppema – ahi on lõpmas ~lõpnu – ‘ahi on küdemäs’ ~küeb, ahi lõppis õtsa ‘ahi sai küdenud’.
 • usina – hiljuti, natukese aja eest
 • tükkist a’st, tük aega – väheks ajaks, vähe aega

Sõnu, mida Wiedemanni sõnaraamatus ei leidunud (puhuti täiendatud murdesõnastiku näidetega, aga kuna murdesõnastikus on Avinurme paigutatud Torma alla, siis on murdetäpsustusena nende juures ‘Trm’), näiteks:

 • ahkats – hakkaja tragi inimene
  • igavene ahkats tõne tegema (Trm)
 • ammastama – sarika otsadesse õnaraid raiuma, 
  • ambaid tegema (et sarikas paigalt ei libiseks)
 • angas langetatud puudest aed metsas
  • kõigi õksadega tehtud aed on angas (Trm)
 • äbukkas – tume (hägune), haiglane (silma kohta)
  • silm lähnd äbukast nägu õleks kae peal õlema (Trm)
 • ähäl ~ ähär – tööahne, väsimata (erk, kärme)
 • ämüne – udune, aurune (ilm)
 • eblakkas – edev, kerglane
 • elemed – metallikillud kala (lutsu) ligi meelitamiseks püünise küljes
 • ennustama – ette kuulutama (kergemeelselt, naljatoonil)
 • jõlama – jändama, asjata vaeva nägema
  • selle moa lapiga oo jõlada küll soand (Trm)
 • kaljatsimed – linnaseleivad kaljategemiseks
 • kävittama – lõnga käbile kerima
 • kik – kisuline raud kütise ja ale segamiseks 
  • kikkustama – kikuga kütist segama
 • kivijalg – vundament
 • kondama – pimedas, sihita ümber hulkuma
 • kongur kongru – pahur, rügaja laps
  • õled va kongur koa
  • niske kongur ei jää auas koa vagasest (Trm)
 • korejad – (kalaaugu raiumisel tekkivad) jääkillud
 • kõre – sirge, sile (kuusest)
 • kruppitsad – kalavõrgu kudumise pulgad
 • krutskud –  hobuse ohja lõksud
 • kuhti – naiste jakk
 • kulbas ( kulppa) – lohk, mõlkiläinud koht (plekknõul)
  • mannergas kulpaid täis (Trm)
  • kulp – mõlk (riistal kulp sies, Trm)
 • liip (mitm. liibud) – kartuli lõigud
 • lippet – sahalusikas, sahalabidas (adralusikas)
  • lipet käis sahkade piale, sii keeras mulla kõrvale (Trm)
 • lollama – rumalusi tegema
  • lolla ku tahad, pualemiilne ike õled (Kod)
 • nantka – kampson (vanaaegne) (värvilisest villasest lõngast)
  • nantka kampson õli piha ümbert kõrruline (Trm)
 • nets – muistne naiste müts
  • meie ämmal õli viel usina üks nets (Trm)
 • noodid – peedi või kaali lehed
 • nõluttama – aeglema’: 
  • nöluttab peäa, ei tule gGa lähä
 • pihnema – jätkuma 
  • tänade oastased eenad piknevad kauvast
 • pinnima – vikatit teritama
 • peripõhia – täpselt, täiesti
  • tahi kõikki peripõhja teada soada
 • peidas – uhkelt kaarus (hobuse kael)
 • peebuttama – ahvatlema, ära meelitama, samas täh. ka sooguttama
  • küll peibutas suu ees ja soogutas selja taga (Trm)
 • rõduma – korisedes hingama
 • räiss –  puru, risu
 • raudima – rauataoliseks minema
  • vikkatti tahk, kui järsku luiska, raudib ä
 • raga – kalavõrk (hästi tihe)
 • särmistama – peerulõmmusid, särmeid tegema
 • seekki jätma – kõrvale, tarvitamatuks jätma (riiet, maad)
 • soimasoim – väike, kergesõidu lootsik
 • soppits – paadi tüür
  • soppitsat pinama – tüürima
 • suolastama – soolast toitu sööma (või pakkuma)
  • kus suda nii soolastati, et nõnna kaua kaljakannuga juttu aad (Trm)
 • sõlik (sõelik, sõõlik) – taevasõel (tähekogu) (Sõela tähtkuju)
 • tahuttama – teritama
  • ahutasime kervest (Trm)
  • aga ka ‘teritama ‘ – tahutas ära peenikesest, painutas ära ja pani kuivma (Trm)
 • tardnema – külma pärast võima
  • ei tardne kuuvetta käija
  • = murdesõnastikus targnemaei targe kasukad seljast ära võtta (Trm)
 • tavattu – õudne, kole, hädaohtlik
  • tavatu paik (Trm) 
  • peru obusega oo pimedas nõnna tavatu menna (Trm)
 • teabusk – kaluri nahkkinnas
 • tikkus – iluõmblus (pesul)
 • visama – salamahti vaatama
  • missa viisad minuda edemalt (Trm)
 • voolas (› voola) – tühe (õõnsus) kasvavas puus
  • vanast tehti voolaga puust eena arka (Trm)
 • värkkima – tasandama 
  • obuse kabja kida vaja värkkida
 • ür’p (› ürbi) – muistne seelik (aga ka kerge kuub)
  • tõmmasin suure ürbi peale (Trm)
 • ürgama, üriendama – algust tegema
  • ei õle eenatiuga ürjand veel (Trm)
  • ürjäkä kangas ärä (Kod) – ‘alustage kangas ära’
 • õgar – (haiguse)vimm
  • aiguse õgaras olema, sis kui aiguse vimm vel küljes õ

‹– TAGASI AWINURME KIELE PEALEHELE