Maalehe Targu Talitas ilmus detsembri alguses lugu “Jõulutoidud Avinurme moodi”, kus oli juttu ka peenleiva tegemisest. Toome selle loo kõrval ära ka Jaagapra talu rukkipüüli leiva ehk peenleiva retsepti, nagu Meida Planken (96 a.) selle Avinurme keeles kirja on pannud. Retsept pärineb Meida emalt, omaaegselt Jaagapra perenaiselt Katta Rosalielt.
Leivategu Viira külas (allikas: Muhu Muuseum, F 249:48 F)
RUKKIPÜÜLI LEIB

3 toopi kieva vett

1 spl küemneid

15 naela rukkipüüli

2 supilusika täit soola

* 1 toop = 1,25 liitrit
* 1 nael = 0,41 kg

Vesi kuumutata kiemiseni, kiema ei tõhi lasta menna. Kiev vesi kallatasse leivaastjasse, segatasse niipailu rukkipüüli juurde, et vedel tainas paksuks suab. Puust mõlaga peksetasse nii kaua kui jahutükka enamb näha ei õle. Raputatasse kõrd jahu piale. Kaetasse pialt kuanega ja pannasse suaje kõhta.

8–10 tunni pärast lüüasse puumõlaga hästi läbi. Seda kõrratasse 2–3 kõrda päävas.

2–3 pääva pärast kui taigen hapu on nõus kerkind, lisatasse küemned, sool ja (suhkur ja pärm, soovi kõrral) sooja jahu lisamisel kloppida viel kõrd hästi läbi ja viimase jahu lisamise järel hästi sõtkuda kuni taigen käe küllest lahku lüeb.

Taignale piale tehasse ristimärk märja sõrmega ja ristumiskohale vajutatasse auk. Auk näitab taigna kerkimist, et hakata leibu ahju panema.

Meida kirja pandud retsept.