Avinurmikute juttu on ka pärandikogujad ja murdeuurijate poolt salvestatud, ent kuivõrd salvestamistehnoloogia tuli kasutusse mõnevõrra hilja, perioodil, mil kirjakeel oli valdavaks saanud, ei ole kõikidel salvestustel jutt murdekeeles. Mõned valikud salvestustest, kus murdekeelt rohkem kuulda on:

KAAREL KOPPEL Maetsmast (sündis 1870, salvestati 1961), küsitlejateks Aili Univere ja Salme Tanning

KAAREL HAAV Kärasist (sündis 1873, salvestus 1961), küsitlejateks Aili Univere ja Salme Tanning (salvestus on pisut vigane, kohati vaikne, vahepeal jutt kaob).

ROSAALIE AUN Kütametsast (sündinud 1880, salvestatud 1961), küsitlejateks Aili Univere ja Salme Tanning

‹– TAGASI AWINURME KIELE PEALEHELE